Darmowa dostawa już od 200zł!

Darmowa dostawa już od 200zł!

Darmowa dostawa już od 200zł!

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?

do kasy suma: 0,00 zł

Zawartość koszyka

Koszt dostawy:
suma: 0,00 zł
Przejdź do podsumowania
Robimy kalendarz dla Gaju! 0

Kochani, zróbny razem kalendarz charytatywny dla Schroniska w Gaju!

Wy wysyłacie zdjęcia, my je wybieramy i zwycięsca każdego miesiąca będzie "twarzą" naszego kalendarza.

Regulamin poniżej

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Zdjęcie do kalendarza dla Gaju ”
2. Organizatorem konkursu jest Dogs Plate .  zwany dalej „Dogs Plate”.
3. Konkurs ma na celu wybranie zdjęcć do publikacji  kalendarzu charytatywnych na 2021.
Dochód z kalendarza zostanie przekażany dla Fundacji Schronisko dla Zwierzat w Gaju. Konkurs organizowany jest w dniach: 01.01.2020 – 03.12.2020 na terenie Polski.
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele „Dogs Plate” oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
Kazdego miesiąca na stronie FB Dogs Plate ogłaszany jest nabór na zdjęcie miesiąca. Spośród nadesłanych zdjęć administratorzy konta wybierają jedno jub kilka , które bedą ilustrowały dany miesiąc.

Zdjecia te publikowane są zawsze po rozstrzygnięciu naboru miesiąca w poście na stronie FB Dogs Plate

§ 4 ZDJĘCIA, ICH WYKORZYSTANIE I PRAWA AUTORSKIE
1. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w komntarzach pod postem konkursowym, a zwycięzcy na adres  e-mail hello@dogsplate.com z podaniem imienia i nazwiska autora 
2. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania techniczne:oraz imienia psa lub kota

3. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być opatrzone dodatkowymi oznaczeniami (np. podpis autora, logo). Zdjęcia z oznaczeniami nie będą przyjmowane do konkursu.
4. W przypadku nadesłania zdjęć nie skadrowanych do podanego rozmiaru Uczestnik wyraża zgodę na skadrowanie zdjęcia przez Organizatora.
5. Na konkurs nie będą przyjmowane fotomontaże.
6. Zdjęcia nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą tez zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
7. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
8. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek widnieje na fotografii, na jej zgłoszenie w charakterze Pracy Konkursowej oraz jej rozpowszechnianie do ww. celów oraz – w razie otrzymania nagrody w Konkursie – w zakresie wskazanym § 4 pkt.11.
9. Wybrane zdjęcia nadesłane na konkurs będą publikowane na stronie FB organizatora, a Uczestnik Konkursu zgadza się na upublicznienie jego zdjęcia konkursowego oraz jego imienia i nazwiska w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
10. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. .
11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku zakwalifikowania do kalendarza,wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, w materiałach związanych z Konkursem, na stronach internetowych Organizatora , także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Skalnik sp. z o.o., która w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
2. Dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 5 nie będą w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszego konkursu. Ich przetwarzanie będzie ograniczone czasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród.
3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu a jego interpretacja należy do Organizatora.


Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium