05 grudnia 2018

Do serca przytul psa ! konkurs na Instagramie

Wpadajcie na nasz instagramowy profil - startuje konkurs. 

W czasie przedświątecznego szaleństwa dobrze jest czasem przystanąć na chwilę i pomyśleć za co możemy być wdzięczni. Psia miłość z to jedna z tych rzeczy ! Podziel się nią z nami :)

Poniżej regulamin konkursu !

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ”Do serca
przytul psa”
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej
organizowanej przez markę Dogs Plate na portalu Instagram.com
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza akcja pt. „Do serca przytul psa”, zwana dalej Akcją, organizowana jest przez Dogs
Plate (zwanym dalej „Organizator”) w celach promocyjnych, a warunki korzystania z niej określa
niniejszy regulamin („Regulamin”).
2. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich użytkowników portal Instagram.com
obserwujących konto Dogs Plate na portalu Instagram.com.
3. Uczestnictwo w Akcji jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
4. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych – danych tytułowych profilu na portalu Instagram w celach organizacji Akcji oraz
marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.
Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.
§ 2 Zasady uczestnictwa i korzystania z Akcji
1. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
2. Aby wziąć udział w akcji należy zamieścić na Instagramie konkursowe zdjęcie na
którym będzie właściciel oraz pies należy oznaczyć Dogs Plate na zdjęciu i wpisać iż jest to konkurs Zdjęcie ma pokazywać więź i miłość. Wstawiający musi
posiadać prawo do publikowania zdjęcia.
3. Nagrodą jest Ciateczkowy zestaw świąteczny
oraz 6 słoików karmy 360 g lub 10 słoików 180 gr.
4. Zwycięzcą akcji zostanie jedna osoba wybrana przez organizatorów osoby, która
opublikowała najciekawsze, najbardziej odpowiadające tematowi zdjęcie. Liczba nagród może
zostać zwiększona przez organizatora.
5. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego dnia 05.12.2018 do godziny
23.59 dnia 12.12.2018.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 4 dni od zakończenia konkursu. Ogłoszenie wyników
zostanie zamieszczone na stronie instagram.com
7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
§ 3 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).
3. Poza celami wskazanymi w punkcie 2 (cele pierwszorzędne), Organizator może przetwarzać
dane osobowe Uczestników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy
cele pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego
przetwarzania Organizator działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje
przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a)
postępowania wyjaśniające związane z rozpatrzeniem wniesionych reklamacji lub (b)
przeniesienia danych osobowych Uczestników do archiwalnej bazy danych.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po tym
czasie przez okres 3 miesięcy.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi
przysługuje: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b) prawo do ich
sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych.
6. Organem nadzorczym wobec Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych
Uczestników jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania
nagrody.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o
ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na stronie Dogs Plate na Facebook.com
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie pytania prosimy kierować w wiadomości wewnętrznej na portalu Instagram.com

 

Poleć znajomemu